Vaaliteemat

Aina kannattaa yrittää!

Kaupunki saa elinvoimansa työstä, se luo uusia palveluja ja tuo kaupungille rahaa ja asukkaita. Alla luettelen tavoitteita, joita pyrin edistämään mikäli minut valitaan uudelleen valtuustoon.

  • Hyvä elinvoimapolitiikka on terveen kuntatalouden perusta. Hyvinvointia ei voi rakentaa velalle. Pidetään työnteko kannattavana ja verotus kohtuullisena.
  • Yrittäjiä ei pidä pompotella vaan palvella. Elinvoimapalvelut yhdelle luukulle. Kaavoitus- ja lupa-asiat sujuviksi.
  • Hankintastrategia joka kuntaan. Julkiset hankinnat edistämään oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.
  • Tehdään kunnista hyviä työnantajia. Työhyvinvointi tuottaa säästöjä.
  • Infra- ja liikennehankkeilla vihreää kasvua ja yrittäjyyttä.
  • Uusille yrityksille määräaikainen alennus kiinteistöverosta.
  • Karsitaan pois turhia säännöksiä ja maksuja yritysten perustamisen ja tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi.
  • Houkutellaan uusia fotoniikan ja biotalouden yrityksiä kaupunkiin, sekä tehdään yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa.
  • Parannetaan joukkoliikennettä, alennetaan lippujen hintoja ja kannustetaan kimppakyyteihin työmatkoilla.
  • Tuetaan paikallisia maatalousyrittäjiä ja käytetään kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja laitoksissa lähiruokaa.