Vaaliteemat

Koulutus luo tulevaisuutta

Hyvinvoiva kaupunki saa virtansa hyvinvoivista kaupunkilaisista, niin keskustassa kuin maaseutualueillakin. Alla luettelen tavoitteita, joita pyrin edistämään mikäli minut valitaan uudelleen valtuustoon.

 • Kaikille kaupunkilaisille laadukas varhaiskasvatus.
 • Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista johtuviin oireisiin reagoidaan nopeasti asiaankuuluvilla toimenpiteillä. Oireileville ja sairastuneille lapsille etsitään opetuksen ja kasvun tuen
  järjestämiseksi tarvittaessa yksilöllisiä ratkaisuja, kuten etäopetusta
 • Koulutettu, motivoitunut ja sensitiivisesti lapsia ohjaava henkilöstö, sekä riittävä henkilöstömitoitus = riittävän pienet ryhmät.
 • Henkilöstön lisäkoulutusmahdollisuudet ja näihin suhteutetut riittävät taloudelliset resurssit.
 • Sijaisten palkkaaminen tarvittaessa.
 • Kouluihin kuraattoreja ja psykologeja tukemaan opiskelijoita.
 • Kymppiluokan toimintaa jatkettava, kukaan ei saa jäädä Joensuussa tyhjän päälle.
 • Kaupunki investoi lasten ja nuorten kasvuympäristöihin: varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja lasten ja nuorten vapaa-ajan palveluihin.
 • Lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja syrjäytymistä torjutaan aktiivisesti. Eriarvoisuuden ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinot kirjataan kuntastrategiaan.
 • Maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuksen tuesta huolehditaan.
 • Edistetään maksuttomia ja kohtuuhintaisia lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuripalveluita ja tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksia yhdessä esimerkiksi eri urheiluorganisaatioiden kanssa.
 • Terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen otetaan keskeiseksi tavoitteeksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä lujitetaan.