Vaaliteemat

Liike on lääke!

Hyvinvoiva kaupunkilainen pitää kaupungin eloisana. Alla luettelen tavoitteita, joita pyrin edistämään mikäli minut valitaan uudelleen valtuustoon.

  • Tehdään lisää opastettuja ulkoilureittejä ja valaistuja lenkkipolkuja/latuja.
  • Kehitetään Reijolassa Mulonmäen ja Hernesuon aluiesta kuntalaisille virkistysalueet.
  • Lisätä tietoisuutta oman hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden ylläpitämisestä sekä uskallusta asiointiin eri tietojärjestelmissä.
  • Nopeutettava hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöönottoa.
  • Lääkäriin on päästävä lähellä. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat lähipalveluita, joiden saatavuus voidaan turvata asiakassetelein ja yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa. Sotesta ei saa tehdä maakuntahimmeliä.
  • Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut etusijalle.
  • Liikettä niveliin! Joensuu säästää satsaamalla terveydenedistämiseen ja hyvinvointiin.