Vaaliteemat

Pidetään kaikki mukana!

 • Kiusaaminen ja kouluväkivalta kitkettävä, koulun ja kodin kasvatuskumppanuus saatava sujuvaksi.
 • Ryhtiliike koulutukseen. Riittävän pienet opetusryhmät varmistavat parhaiten hyvän oppimisen, työrauhan ja opettajien jaksamisen.
 • Haluan säilyttää lähikouluverkon (mikäli se on pedagokisesti järkevää ja koulumatkat ei kohtuuttomasti pitene). Kouluun on oltava turvallista ja kiva mennä.
 • Oppilashuolto oltava kunnossa ja oppimisen tuki tarjolla myös toisella asteella.
 • Ammattitaito karttuu parhaiten lähiopetustunneilla. Koulutustarjonnan vastattava alueen elinkeinoelämän tarpeisiin.
 • Kotihoito kuntoon. Aikaa ja laatua ikäihmisten kotipalveluun kohtuullisin maksuin.
 • Omaishoitajaa ei saa jättää oman onnensa nojaan, vapaapäivät, virkistys ja kuntoutus taattava. Riittävät varat omaishoitoon ja hoitopalkkio verottomaksi.
 • Vanhustenhoitoon vaihtoehtoja, lisää yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa. Hoitopaikka löydyttävä läheisten läheltä.
 • Ympärivuorokautiseen hoivaan tarpeeksi hoitajia ja parempaa hoitokulttuuria neljän takuun mallilla: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.
 • Pidetään tiet ja kadut kunnossa ja turvallisina kaikkina vuodenaikoina.
 • Puututaan syrjäytymiseen. Nuorisotyöhön ja kotouttamiseen pitää panostaa.
 • Puututaan päättäväisesti huumeongelmiin, rikollisuuteen ja häiriökäyttäytymiseen.
 • Kriiseistä selvitään varautumalla. Laaditaan varautumissuunnitelmat ja pidetään ne ajan tasalla.
 • Parannetaan yhteistyötä viranomaisten välillä. Otetaan yritykset ja järjestöt mukaan edistämään turvallisuutta